Contact
Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
The clean solution

Brandweer Lahr

TopClean M zorgt voor tempo en betrouwbare processen bij het verwerken van PBM

"Vroeger hadden we ongeveer vijf uur nodig om 30 tot 40 maskers schoon te maken, inclusief 30 minuten desinfectietijd en vier uur droogtijd. Nu gaat dat machinaal ruim twee keer zo snel", vat Ralf Wieseke samen. Hij is verantwoordelijk voor de apparatuur van het brandweerkorps van het Duitse Lahr. Hij denkt nog regelmatig aan een inzet vanwege chemische reacties met kunstmest: "Er kwam extreem bijtende ammoniak vrij, die in contact kwam met het volledige buitenmasker." Na zo'n inzet let Wieseke er extra goed op dat alle maskers en automaten die de luchtwegen van de brandweerlieden beschermen, weer correct schoongemaakt worden.

Thomas Happersberger, de brandweercommandant, hecht veel waarde aan de grotere betrouwbaarheid van het proces. "Natuurlijk was de handmatige methode van vroeger ook volgens de regels."

"Maar de TopClean M biedt veel meer proceszekerheid dan alleen maar naleving van de regels."

Hij wijst er ook nog op dat het bij de handmatige methode van vroeger ook wel kon gebeuren, dat de schoonmaakwerkzaamheden door een noodgeval onderbroken werden. Dan lagen de maskers langer in het reinigingsbad dan goed was voor het materiaal. Daardoor kwamen de weekmakers los van het rubber van de maskers. Na de volgende inzet hadden de brandweerlieden dan zwarte afdrukken op hun huid.