Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
The clean solution

AZP

MEIKO 's etensresten verwerkers tovert problematische en moeilijk verwerkbare etensresten om in schoon, makkelijk te handhaven bioafval.  

Er is een variëteit aan verwerkingswijzen:

  • Een composthoop
  • Biogasinstallatie
  • Afvaltoren   
  • Afvalscheidingsstation

De etensresten worden via een spoelgoot of direct naar het verkleiningsmechanisme getransporteerd. Dit bestaat uit een roterende vermalingsschijf met een filterring, een pompbehuizing en motor. De verkleinde etensresten worden continu naar het vaste stoffen uitscheidingsmechanisme vervoerd, waarin ze worden indikt en er verder wordt gegaan met de vochtonttrekking. Een volumereductie tot 85% is mogelijk! Het spoelwater wordt met behulp van een zware pomp permanent hergebruikt.

Een veelvoud aan planningstechnische mogelijkheden staat een aanpassing aan vrijwel elke organisatorische voorwaarde toe: zo kunnen bijvoorbeeld meerdere maalmechanismen aan een uitscheidingsmechanisme voor vaste stoffen worden gekoppeld, zelfs wanneer deze mechanismen op verschillende etages zijn geïnstalleerd.

Bij dit systeem zijn het maalmechanisme en het uitscheidingsmechanisme voor vaste stoffen van elkaar gescheiden, zodat het maalmechanisme – of de verkleiningsmechanismes – daar kan worden geïnstalleerd, waar het afval ontstaat (bijv. in de voorbereidingszone of in de spoelkeuken) en het uitscheidingsmechanisme voor vaste stoffen direct in de afvalruimte kan worden geplaatst.

Afval wordt zonder tussenstop via een buizensysteem hygiënisch naar de afvalruimte getransporteerd.

Productlijnen en uitvoeringen variëren mede door de wettelijke voorwaarden - van land tot land. Neem a.u.b. contact op met uw dealer. Hij helpt u graag bij het vinden van een machine die optimaal geschikt is voor u. Technische wijzigingen voorbehouden.