0
Winkelwagentje
Contact
The clean solution

Infectieverspreiding voorkomen door optimale reiniging en desinfectie

Zorghulpmiddelen zijn bron van infecties

Hygiënische reiniging van bedpannen en urinalen is van het grootste belang, maar wordt vaak ondergewaardeerd. De Nederlandse hygiënespecialist Kim Helgering ging met dit gegeven aan de slag.

Het proefschrift van Kim Helgering aan het Wenckebach Instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen gaat over het onderwerp ʻreiniging en desinfectie van bedpannen en urineflessen in ziekenhuizen met bedpanspoelersʼ. Waarom heeft ze voor dit onderwerp gekozen? “Er waren aanwijzingen dat patiënten die gebruik maken van niet adequaat gereinigde en gedesinfecteerde bedpannen of urinalen potentieel risico lopen op een infectie. Een andere reden was de onzekerheid over de wetgeving die van toepassing is op het gebruik van bedpanspoelers in zorginstellingenˮ, vertelt Kim Helgering.

Nederlandse hygiënespecialist doet onderzoek

Helgering wilde naar eigen zeggen onderzoeken of de maatregelen die in Nederlandse ziekenhuizen worden getroffen om bedpannen en urineflessen met behulp van bedpanspoelers te reinigen en te desinfecteren, voldoende zijn om de vereiste kwaliteit en daarmee ook verantwoorde zorg te waarborgen.

Daarvoor interviewde en observeerde ze collega's in verschillende ziekenhuizen. Ze hield een schriftelijke enquête bij 20 ziekenhuizen en bezocht zes ziekenhuizen om gebruikers en technische specialisten te observeren en te interviewen.

Helgering keek daarbij naar drie onderwerpen in relatie tot het huidige wettelijke kader:

  • het gebruik van bedpanspoelers in de praktijk
  • de kwaliteit en
  • de validatie en het onderhoud

De juiste technologie bestaat – maar er is geen grote lobby voor een betere omgang met excretie van patiënten.

Marcus Danner, Verkoopleider Medische Technologie bij MEIKO

Er is duidelijk ruimte voor verbetering in gebruik

Het onderzoek van Kim Helgering toonde aan dat de apparaten voor het reinigen en desinfecteren van zorghulpmiddelen vaak niet optimaal gebruikt worden, zodat zelfs met een visuele inspectie vervuiling van de zorghulpmiddelen kan worden vastgesteld. Overigens, slechts 56 procent van de enquêtedeelnemers onderneemt in dit geval de juiste actie en reinigt en desinfecteert de zorghulpmiddelen vervolgens nogmaals met de hand.

Marcus Danner van MEIKO zegt hierover het volgende: “Apparaten die niet voldoende of niet deskundig genoeg zijn onderhouden en oudere bedpanspoelers, zijn gevoelig voor verminderde reinigingsprestaties. Dit kritieke punt kan alleen worden tegengegaan als men zich voortdurend bewust is van het belang van goed gereinigde zorghulpmiddelen. Er is geen gebrek aan technologie, maar er is geen grote lobby voor de omgang met excretie van patiënten.ˮ

Graag meer aandacht voor de bedpanspoeler

De conclusie van Kim Helgering is dan ook: voor wat betreft de kwaliteit van reiniging en desinfectie met behulp van bedpanspoelers valt er nog veel te verbeteren. Naar aanleiding van haar observaties concludeert ze dat er in ziekenhuizen geen operationeel kwaliteitssysteem is voor bedpanspoelers dat de juiste implementatie, naleving en evaluatie van protocollen borgt.

Hierdoor worden bedpannen en urineflessen volgens Helgering niet adequaat gereinigd en gedesinfecteerd. Zij doet daarom de volgende aanbevelingen voor bedpanspoelers:

  • Ontwikkel strategische plannen en kwaliteitssystemen in ziekenhuizen
  • Kies voor een multidisciplinaire aanpak om processen te optimaliseren
  • Gebruik nationale richtlijnen als verplicht kader
  • Laat de hygiënespecialist in het ziekenhuis audits doen
  • Neem bedpanspoelers mee in de controles van de Gezondheidsinspectie

Heeft u vragen over de reiniging en desinfectie van bedpannen, urinalen of andere zorghulpmiddelen? Gebruik het contactformulier.


Neem contact met ons op!

Contactformulier


SAMEN EEN STAP VOORUIT

Met duurzame oplossingen voor het wassen van herbruikbaar kunststof servies.

Weg met wegwerp, het is tijd voor herbruikbaar: van bekers tot flessen, van bakjes tot schaaltjes.

Meer informatie