0
Winkelwagentje
Contact
The clean solution

“Van reinigingsmiddel wisselen kan het hele wasproces verstoren”

Interview met Frank Zander en Wolfgang Gauss van de reinigingsmiddelenspecialist etol

Sommigen vinden het misschien overdreven en lachen als professionele vaatwasmachinefabrikanten hen aansporen om niet zomaar een reinigingsmiddel te gebruiken. Maar als er na de wascyclus nog strepen op de glazen zitten en voedselresten op de borden, wordt het belang van dit advies duidelijk.

“De gevolgen van een verkeerde dosering worden slechts geleidelijk zichtbaar, wanneer het al te laat is.”

Het onderwerp is een wetenschap op zich, beseffen ook Frank Zander (op de foto links) en Wolfgang Gauss (op de foto rechts) van de reinigingsmiddelenspecialist etol in Oppenau (Zwarte Woud).

Als Sales Manager is Frank Zander goed bekend met de uitdagingen en omstandigheden van het dagelijkse leven in de horeca.

Wolfgang Gauss leidt de afdeling productontwikkeling, kwaliteitsborging en analyse. In het interview verduidelijken de twee experts wat belangrijk is bij een goed reinigingsmiddel.

Frank Zander en Wolfgang Gauss
Frank Zander en Wolfgang Gauss

Mijnheer Zander, waarom is het onderwerp “reinigingsmiddelen en de juiste dosering” zo relevant voor horecaondernemers?

Frank Zander: In principe is het ultieme doel voor de exploitant van een professionele vaatwasmachine een hygiënisch perfect resultaat en schoon, glanzend vaatwerk. Dat is onderdeel van zijn visitekaartje. Om aan zowel aan de eigen als de wettelijke eisen te voldoen, is het niet voldoende om een ​​kwalitatief hoogwaardige vaatwasmachine te hebben. Het reinigingsmiddel moet correct worden gedoseerd en precies worden afgestemd op de behoeften van de gebruiker. Het wasproces is een samenwerking tussen mechanica, tijd, temperatuur en chemie. Als een van deze factoren een zwakte vertoont, heeft dit invloed op het hele proces.

Wat is de meest voorkomende fout die gebruikers kunnen maken bij het kiezen en doseren van het reinigingsmiddel?

Frank Zander: Fouten in het gebruik van reinigingsproducten zijn op het eerste gezicht vaak niet gemakkelijk te herkennen voor de gebruiker. Het is daarom des te belangrijker om medewerkers in de horeca bewust te maken voor dit onderwerp.

reinigingsmiddel wisselen

In hoeverre kan een professionele vaatwasmachine beschadigd raken wanneer een verkeerd reinigingsmiddel wordt gebruikt?

Wolfgang Gauss: Verkeerde reinigingsmiddelen kunnen het proces in de vaatwasmachine enorm beïnvloeden. In het ergste geval kan het gebruik van schuimende producten een flinke terugslag in de wasprestaties van de vaatwasmachine tot gevolg hebben.

Frank Zander: Het gebruik van afwasmiddelen zorgt bijvoorbeeld voor een aanzienlijk verhoogde schuimvorming in plaats van de gewenste reinigingskracht. Ook de wasdruk van de vaatwasmachine wordt nadelig beïnvloed door de toevoeging van deze afwasmiddelen. Een slecht wasresultaat is daardoor onvermijdelijk.

Wolfgang Gauss: Bovendien kunnen verkeerde reinigingsmiddelen de vaatwasmachine aantasten, doordat er een onherstelbaar corrosieproces in de vaatwasmachine plaatsvindt. Voor een leek is het niet duidelijk welke reinigingsmiddelen geschikt zijn en welke niet. De meeste problemen doen zich voor bij continu gebruik van dergelijke reinigingsmiddelen. De gevolgen worden pas geleidelijk zichtbaar.

Wat zijn de gevolgen van een over- of onderdosering?

Frank Zander: Onderdosering van het reinigingsmiddel kan betekenen dat de vereiste pH-waarde niet wordt bereikt bij alkalische reinigingsmiddelen. De gevolgen daarvan zijn een slecht wasresultaat en slechte hygiëne. Een overdosering van het reinigingsmiddel veroorzaakt resten van alkaliteit op het vaatwerk. Het vaatwerk ziet er dof uit en voelt zeepachtig aan. En op die manier mag het zeker niet voor de gasten worden gebruikt. Een onderdosering van het naglansmiddel veroorzaakt vlekken op het vaatwerk en zorgt ervoor dat het vaatwerk nat uit de vaatwasmachine komt. Een overdosering van het naglansmiddel kan resulteren in strepen op het vaatwerk of een dof oppervlak.

Bedrijfsprofiel etol-groep


De etol-groep met het hoofdkantoor in Oppenau en Oberkirch in het Zwarte Woud heeft ongeveer 240 medewerkers in dienst en is gespecialiseerd op het gebied van zuiverheid en hygiëne, gezondheidszorg en farmaceutische producten, evenals kunststoftechnologie. Vooral op het gebied van zuiverheid en hygiëne voor professionele keukens beschikt het middelgrote bedrijf over meer dan 70 jaar ervaring. De sterke punten van de etol-groep, die een eigen laboratorium heeft, zijn onder andere de nauwe samenwerking met gespecialiseerde dealers, gebruikers en gevestigde fabrikanten van vaatwasmachines zoals Meiko. Bovendien onderhoudt het bedrijf langdurige samenwerkingsverbanden met horecabedrijven, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, kantines en eetzalen. Het productportfolio omvat zeer effectieve reinigingsmiddelen en naglansmiddelen voor professioneel vaatwassen, producten en diensten voor het reinigen van keukens, allesreinigers, doseertechnologie en individuele concepten voor hygiënebeheer.

Dus het is niet mogelijk zonder vakmensen?

Frank Zander: Dat is juist. En dat komt omdat er op locatie altijd verschillende eisen en randvoorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld vanwege de hardheidsgraad van het water of speciale vervuiling van het vaatwerk. Een specialist analyseert de afzonderlijke componenten en het wasproces als een complexe samenstelling, selecteert vervolgens de juiste producten en stelt de correcte dosering voor de exploitant in.

Wat moet een reinigingsmiddel bevatten, zodat het vaatwerk hygiënisch schoon wordt?

Wolfgang Gauss: Om een ​​hygiënisch perfect resultaat te bereiken, moet het volledige wasproces optimaal worden gecoördineerd. Ter oriëntatie is hier de DIN voor professionele afwassen. Deze normen specificeren de vereiste temperaturen en contacttijden. Het reinigingsmiddel, om een voorbeeld te nemen, is in het waswater onder andere verantwoordelijk voor de alkalische pH-waarde. Deze heeft een beslissende invloed op het reinigingsresultaat en ondersteunt de hygiënische staat van de vaatwasmachine.

 

Wat zijn de problemen wanneer ik op eigen initiatief overstap op een ander, bijvoorbeeld naamloos product?

Frank Zander: Wanneer een systeem goed is ingesteld en prima functioneert, kan de hele balans worden verstoord wanneer er een component wordt veranderd. Wanneer u overstapt op een ander product dat is samengesteld uit andere grondstoffen, zal het wasresultaat meestal verslechteren of het kan leiden tot afzettingen in de vaatwasmachine.

“Een verandering van reinigingsmiddel kan het hele wasproces verstoren.”

Glanzende glazen op een tafel

Wat moet een reinigingsmiddel bevatten, zodat het vooral geschikt is voor het wassen van glazen?

Wolfgang Gauss: Glas is een zeer gevoelig product. Niet alleen het verhoogde risico op breuk, maar ook het risico op glascorrosie stelt bijzonder hoge eisen aan het wasproces. Onze ervaring is dat glas bijzonder gevoelig is voor het gebruik van mild alkalische reinigingsmiddelen. En naglansmiddelen moeten speciale oppervlakteactieve stoffen bevatten om een ​​optimale bevochtiging van het glasoppervlak te garanderen.

En waar moet de restauranthouder op letten als hij een goed reinigingsmiddel wil hebben voor porselein of keramiek?

Wolfgang Gauss: Een goed reinigingsmiddel voor een gemengde vaat bestaat uit een uitgebalanceerde combinatie van waterontharder en alkalische werkzame stoffen. Afhankelijk van het eisenprofiel kunnen bleekmiddelen het reinigingsmiddel verder optimaliseren.

Reinigings- en naglansmiddelen: Restauranthouders moeten deze voorwaarden naleven.


Wolfgang Gauss, hoofd productontwikkeling, kwaliteitsborging en analyse bij de reinigingsmiddelenspecialist etol in Oppenau, weet dat het gebruik van professionele reinigingsmiddelen een zekere mate van aandacht vereist. Er zijn ook enkele bureaucratische aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, die behoorlijk wat druk uitoefenen op de horecabranche.

Als werkgever moet u sowieso op de volgende punten letten:

1. Medewerkers moeten getraind zijn in de omgang met gevaarlijke stoffen. Deze instructie moet eenmaal per jaar worden uitgevoerd op basis van de veiligheidsvoorschriften en de instructie moet schriftelijk worden vastgelegd. 

2. Medewerkers moeten gepaste beschermende uitrusting krijgen bij het omgaan met gevaarlijke stoffen.

3. Bij het opslaan van het reinigingsmiddel moet de wet op de waterhuishouding worden nageleefd: Aantasting van het milieu door onjuiste opslag moet zijn uitgesloten.

4. Er treden vaak problemen op met limietoverschrijdingen van de afvalwaterparameters na de vetafscheider. In dit geval is het zinvol om contact op te nemen met de fabrikant.

5. De functionaliteit van de vetafscheider moet worden gegarandeerd. Ter oriëntatie treft u hier de DIN voor vetafscheiders aan, die het ontwerp en het onderhoud in meer detail definiëren. Het legen moet minstens eenmaal per maand plaatsvinden.

6. Zorg ervoor dat de lege containers volledig worden ontdaan van residu zodat ze kunnen worden gerecycled.


SAMEN EEN STAP VOORUIT

Met duurzame oplossingen voor het wassen van herbruikbaar kunststof servies.

Weg met wegwerp, het is tijd voor herbruikbaar: van bekers tot flessen, van bakjes tot schaaltjes.

Meer informatie