0
Winkelwagentje
Contact
The clean solution

Waterverbruik in de horeca

Waarom de spaarzame omgang met de schaarse grondstof dubbel wordt beloond

Flussbett mit klarem Wasser

Afwassen met de hand ging vroeger gepaard met een hoog waterverbruik. Dit leidde onder andere tot gestaag stijgende kosten in de horeca. Goed dat professionele vaatwassers voor de horeca nu een oplossing bieden en bovendien het milieu ontzien. Wat momenteel mogelijk is op het gebied van vaawastechniek lichten wij toe in het derde en laatste deel van onze serie over water.

Toen midden jaren 80 van de 19e eeuw de Amerikaanse Josephine Cochrane in de Verenigde Staten de eerste goed functionerende vaatwasmachine ontwierp, ging het haar hierbij niet alleen om de gewenste taakverlichting. Het ging haar daarbij ook om een behoedzamere omgang met grondstoffen. Om preciezer te zijn: om de waardevolle grondstof 'porselein-vaatwerk'. Dit werd namelijk helaas te vaak door haar personeel bij het afwassen beschadigd. Daarom bedacht de vindingrijke dochter van een ingenieur uit Illinois (VS) eenvoudigweg een compacte mechanische constructie die voortaan het tijdrovende afwassen met de hand zou vervangen en beschadiging van het vaatwerk zou reduceren.

De tegenwoordig zo belangrijke thema's energie-efficiëntie en waterbesparing speelden destijds voor de welgestelde Cochranes echter geen rol. Toch komen wij hier later nog op terug.

Josephine Cochranes uitvinding vond weliswaar in het begin slechts in enkele restaurants en hotels weerklank.

In de loop der decennia zette haar idee zich wereldwijd door, zodat de in 1886 gepatenteerde 'oer-vaatwasser' geldt als de moeder van alle in particuliere huishoudens en professionele spoelkeukens gebruikte moderne modellen.

Josephine Cochrane ontwerpt de eerste functionele vaatwasser
Josephine Cochrane

Goed voor het milieu – goed voor de exploitatiekosten

De sterk verbeterde 'nakomelingen' voldoen evenwel aan veel hogere hygiëne-eisen dan destijds en vooral professionele vaatwasmachines zijn ergonomischer en werken duurzamer dan ooit tevoren. De zuinige omgang met de kostbare grondstoffen energie en water komt hierbij niet alleen het milieu ten goede. Deze verlaagt in hotels en restaurants bovendien de exploitatiekosten.

In de eerste twee delen over water – De grondstof water: waarom wij behoedzaam met deze grondstof van het leven moeten omgaan' en 'Tips voor het waterverbruik in de horeca: waarom de zuinige omgang met de schaarse grondstof dubbel beloond wordt' – zijn we al op enkele belangrijke aspecten ingegaan. In de deze bijdrage kijken we nu gericht naar de waterbesparing bij horeca vaatwasmachines.

Echte waterverspillers behoren al lang tot het verleden

Zoet- en drinkwater is vanuit mondiaal oogpunt een schaarse en in toenemende mate duurder wordende grondstof. Des te onvoordeliger werden in de loop der tijd de als echte 'waterverspillers' te boek staande huishoudelijke en professionele vaatwasmachines uit vroegere dagen.

 

Dankzij een enorme vooruitgang in de vaatwastechniek zijn internationaal toonaangevende fabrikanten als MEIKO de afgelopen 30 jaar erin geslaagd het waterverbruik van professionele vaatwasmachines - afhankelijk van model en gebruiksomstandigheden - met tot wel 70 procent te reduceren

MEIKO is er de afgelopen 30 jaar in geslaagd het waterverbruik van professionele vaatwasmachines afhankelijk van model en gebruiksomstandigheden met tot wel 70 procent te reduceren.

Voorwaarde is natuurlijk dat de planning van de spoelkeuken door experts wordt uitgevoerd en dat de vaatwasmachine op de juiste wijze wordt bediend en onderhouden.

Als dit is gewaarborgd, verbruiken moderne horeca vaatwassers heel veel minder water dan handmatig afwassen. Efficiënter dan hun kleine broertjes voor huishoudelijk gebruik zijn ze toch al. En weliswaar ongeacht of horecaondernemers - afhankelijk van de specifieke eisen - gekozen hebben voor voorlader vaatwasmachines, doorschuifmachines, gereedschappenwasmachines, bandtransportmachines of korventransportmachines.

Professionele vaatwasmachines – een schoolvoorbeeld voor in praktijk gebrachte duurzaamheid

Dit enorme besparingspotentieel voor hotels, restaurants, kantines, collectieve maaltijdbereiding enz. is mogelijk geworden door innovatieve vaatwassystemen die niet telkens nieuw water voor elke wascyclus gebruiken.

In plaats daarvan wordt het waswater dat zich in de machine bevindt met behulp van intelligent tankmanagement permanent gefilterd, gereinigd en opnieuw gebruikt. Vers water is dus alleen nodig voor het bijvullen van de tank alsook voor het naspoelen van het servies en bestek.

Professionele vaatwasmachines zijn zodoende een schoolvoorbeeld van in praktijk gebrachte duurzaamheid. Ook omdat deze professionele apparaten door hun extreem korte wastijden en uitgekiend energiemanagement relatief weinig stroom verbruiken. Hier kan tot 30 procent worden bespaard.

M-iQ tankbeheer
Tankmanagement, van de ene tank naar de andere overgeheveld

Zeer efficiënte inzet van chemische middelen

Water stroomt door kinderhanden

Dit betekent: de investering in een professionele vaatwasmachine is normaal gesproken binnen enkele jaren terugverdiend, omdat deze op slimme wijze het verschil maakt en een doorslaggevende bijdrage levert aan het in toom houden van de exploitatiekosten van een spoelkeuken. Economie meets ecologie.

 

 R Biedecologie
Vaatwastechnologie met ingebouwde duurzaamheid

Vaatwastechnologie met ingebouwde duurzaamheid

De M-iQ technologie van MEIKO als mijlpaal

Vermindering van het waterverbruik in de horeca met de M-iQ commerciële vaatwasser

Als voorbeeld willen we hier de bekroonde bandtransportmachine M-iQ van MEIKO noemen: als de basistechnologie die in deze machine wordt gebruikt wereldwijd in alle vaatwasmachines zou worden toegepast, zou dit een jaarlijkse waterbesparing van meer dan 12 miljoen kubieke meter opleveren. Daarmee kan een stad van 250.000 inwoners een jaar lang kosteloos van de vitale grondstof water worden voorzien. Dit toonde een EuP-studie aan die het ecologisch instituut in Freiburg – Instituut voor toegepaste ecologie samen met 'BIO Intelligence Service' uit Frankrijk voor de Europese commissie heeft opgesteld.

 

 R Biedecologie
Vaatwastechnologie met ingebouwde duurzaamheid

Vaatwastechnologie met ingebouwde duurzaamheid

Maar dat is nog niet alles: bovendien zou de M-iQ technologie ongeveer 99.000 ton chemische reinigingsmiddelen besparen, wat een geringere belasting van het afvalwater zou betekenen. Daarnaast zou een jaarlijkse stroombesparing van ongeveer 1.900.000 megawattuur alsmede een beduidend lagere uitstoot van het klimaatschadelijke CO2 het gevolg zijn. Uiteraard met de bijbehorende operationele kostenbesparingen in de horeca.

Niet voor niets maakt het tot de Intercontinental Hotel Group behorende Crowne Plaza Hotel in Dubai, sinds enkele jaren eveneens gebruik van de M-iQ. Daar doet de bandtransportmachine, die als voorbeeld dient in het kader van de interne campagne 'Green Engage', in het eigen hotelrestaurant 'Zaytoun' sindsdien betrouwbaar zijn werk. Dus in een omgeving die niet is gezegend met een wateroverschot.

Oorspronkelijk uitgevonden om waardevol porselein bij het afwassen en afdrogen met de hand tegen sneuvelen te beschermen, hebben professionele vaatwasmachines zich ontwikkeld tot efficiënte hulpen in de spoelkeuken. Horeca en milieu zijn even tevreden. Waarop het aankomt bij de keuze van de juiste vaatwasmachine en welke valkuilen op de loer liggen bij het inrichten van een spoelkeuken, kunt u lezen in de volgende bijdragen:


SAMEN EEN STAP VOORUIT

Met duurzame oplossingen voor het wassen van herbruikbaar kunststof servies.

Weg met wegwerp, het is tijd voor herbruikbaar: van bekers tot flessen, van bakjes tot schaaltjes.

Meer informatie